เตรียมพร้อมก่อนจะใช้งานปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง

เตรียมพร้อมก่อนจะใช้งานปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง

เตรียมพร้อมก่อนจะใช้งานปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง

เป็นที่รู้กันดีว่าปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นเครื่องที่ให้ความแรงน้ำสูงในการฉีดตามระดับของแรงดัน แต่จะใช้งานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูง ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนทุกครั้ง เพื่อเตรียมสภาพให้พร้อมก่อนการใช้งาน ไปดูกันว่าก่อนจะใช้งานปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง

  1. เลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย

การใช้ปลั๊กพ่วงควรเป็นปลั๊กพ่วงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.2432-2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา ขอบข่ายการใช้คือ มากกว่า 50V แต่ไม่ถึง 440V และขอบข่ายของแอมแปร์ห้ามมากกว่า 16A สำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานการใช้งานปลั๊กพ่วงคือ อุณหภูมิภายนอกห้ามเกิน 40 องศาองศาเซลเซียส และถ้าใช้งาน 24 ชั่วโมง อุณหภูมิเฉลี่ยโดยรอบห้ามเกิน 35 องศาเซลเซียส นอกจากนี้จุดที่เสียบพ่วงต้องมีความมั่นคง ไม่หลวมจนหลุดได้ง่าย และใช้ความยาวในการต่อพ่วงไม่เกิน 20 เมตร อีกทั้งควรมีการต่อสายกราวด์หรือสายดินเพื่อความปลอดภัยร่วมด้วย

2.เลือกใช้งานสายที่คงทน แข็งแรงและถูกกับประเภทของการใช้งาน

สายยางที่ใช้กับปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง ควรเป็นสายควรเป็นสายยางที่มีลักษณะเป็น 2 ชั้น เพื่อความคงทนและรับแรงดันได้สูง โดยทั่วไปสายยางทนแรงดันสูงจะมีการเสริมเส้นใยถักด้านในเพื่อให้สามารถทนแรงดันได้มากกว่าสายยางทั่วไป โดยจะเพิ่มชั้นของเส้นใยตามแรงดันของน้ำที่มากขึ้นตามลำดับส่วนใหญ่จะเป็นสีดำเนื่องจากใช้งานกับน้ำดี ซึ่งส่งน้ำจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง แต่สายประเภทนี้จะไม่ทนความร้อนมากนัก สำหรับสายยางทนแรงดันสำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็น สายยางประเภทนี้ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้กับการทำความสะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การทำความสะอาดห้องครัวในโรงแรม ภัตตาคาร หรือโรงผลิตอาหาร ที่ต้องใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงในการทำความสะอาด สายยางประเภทนี้จะถูกผลิตแยกสีออกมาเป็นสีฟ้าสำหรับใช้กับน้ำเย็น สีแดงสำหรับใช้กับน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ 70-100˚C และสีดำสำหรับอุณหภูมิสูงกว่า 100 ˚C (ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง ANNOVI RHW  series สามารถใช้กับน้ำร้อนได้ถึง 85 องศาเซลเซียส)

3.น้ำที่ใช้ฉีดต้องสะอาด มีค่ากรด-ด่างน้อย

น้ำที่ผ่านปั๊มฉีดน้ำต้องมีความเป็นกรดหรือเป็นด่างน้อย และมีความสะอาดได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการอุดตันของเศษตะกอนและการเสื่อมสภาพของไส้กรอง ค่าความเป็นกรด-ด่าง คือค่า pH ของน้ำจะอยู่ในช่วง 1-14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่าง แต่ถ้าค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นมีค่าเป็นกลาง สำหรับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับค่า pH ของน้ำคืออะไร สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ลิงค์นี้เลยที่บทความ ค่า pH ในน้ำ คืออะไร ? ทำไมต้องวัด?

4.ตรวจสอบไส้กรองก่อนใช้งานทุกครั้ง

การตรวจเช็คไส้กรองก่อนใช้งานทุกครั้ง จะช่วยให้สามารถยืดอายุการใช้งานของไส้กรองได้และเป็นการตรวจสอบคุณภาพของน้ำได้ เนื่องจากน้ำอาจมีเศษตะกอนหรือสิ่งอื่นๆปะปนมากับน้ำ เป็นสาเหตุทำให้ไส้กรองอาจอุดตันและเสื่อมอายุเร็วขึ้น นอกจากการเลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย เลือกใช้งานสายที่คงทน แข็งแรงและถูกกับประเภทของการใช้งาน การตรวจเช็คค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำก่อนการใช้งานแล้ว ไส้กรองก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนการใช้งานทุกครั้ง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า