ข้อควรระวังในการใช้งานมอเตอร์ (Caution of Motor)

ข้อควรระวังในการใช้งานมอเตอร์ (Caution of Motor)

ข้อควรระวังในการใช้งานมอเตอร์

ข้อควรระวังในการใช้งานมอเตอร์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและใช้งานมอเตอร์ได้อย่างยาวนานมีดังนี้

1.การเชื่อมต่อมอเตอร์ขาดหาย

สาเหตุของการเชื่อมต่อมอเตอร์ขาดหาย ส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์ชุดควบคุมมอเตอร์เกิดความผิดปกติ วงจรไม่สมบูรณ์ เช่น สาย neutral(N) ขาดหายจากระบบควบคุมทำให้ระบบแรงดันไม่สมบูรณ์ เป็นต้น ผลกระทบจากการเชื่อมต่อมอเตอร์ขาดหายคือ การทำงานของเครื่องจักรหรือมอเตอร์จะหยุดชะงัก อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเสียหายและสูญเสียการผลิต

การป้องกันเพื่อไม่ให้มอเตอร์ขาดหายคือการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน Absence of neutral Protection เพื่อเช็คการทำงานอย่างครบวงจร หากสาย neutral(N) ขาดหรือหาย อุปกรณ์ป้องกัน Absence of neutral Protectionจะสั่งให้มอเตอร์หยุดทำงานโดยการตัดวงจร Interlock หรือ สั่งแจ้งเตือนในระบบ เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับมอเตอร์ได้

2.อุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์สูงเกินไป

อาการอุณหภูมิสูงเกิน หรือ High Temperature เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดตั้งมอเตอร์ไม่ถูกวิธี การเลือกขนาดและพิกัดของมอเตอร์ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพแวดล้อมไม่ตรงกับที่ออกแบบ, มอเตอร์ขับโหลดเกินทำให้กระแสเกิน, การสตาร์ทบ่อยเกินไป จะมีกระแสเป็นจำนวนมากในตอนที่มอเตอร์สตาร์ททำให้ร้อนจัด, หรือการเลือกมอเตอร์ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เป็นต้น

เราสามารถป้องกันการเกิดปัญหาอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์สูงเกินไปได้ด้วยการติดตั้ง โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relay) ควบคู่กับอุปกรณ์ แมกเนติก ที่มีขนาดเหมาะสมในอุปกรณ์สตาร์ทมอเตอร์ เพื่อทำการป้องกันมอเตอร์จากการเกิดโอเวอร์โหลดหรือความร้อนเกินพิกัด

  1. การป้องกันมอเตอร์เมื่อมีโหลดใช้งานต่ำเกินไป

การเลือกใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าที่เผื่อขนาดของมอเตอร์ไว้มากเกินไปทำให้สูญเสียพลังงานเกินความต้องการเกิดภาระค่าไฟสูง เช่น การใช้งานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่โหลดประมาณ 90% ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับโหลดที่ต่ำเกิน

ดังนั้นการป้องกันมอเตอร์เพื่อไม่ให้มีโหลดใช้งานที่ต่ำเกินไป ควรเริ่มจากการวางแผนปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนการติดตั้ง และเลือกขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลดที่นำมาใช้งาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้งานมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

4.การกลับเฟสของมอเตอร์ 3 เฟส

สำหรับบางงานถูกออกแบบให้มอเตอร์หมุนได้แค่ทิศทางเดียวเท่านั้น เช่น สายพานลำเลียง การกลับขั้วหรือกลับเฟสในระบบไฟฟ้า ส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติไป ในอุตสาหกรรมหรืออาคารต่างๆ ที่นำมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสมาใช้งาน หากเกิดการกลับขั้วหรือกลับเฟสโดยไม่ตั้งใจที่ทำให้เกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้า ปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส หรือความผิดปกติของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สามารถส่งผลกระทบต่อระบบสายงานได้รับความเสียหายได้

การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการกลับเฟสของมอเตอร์ จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจเช็คลำดับของเฟสในระบบไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยติดตั้งอุปกรณ์ Phase sequence protection relay ในการป้องกันปัญหาเฟสกลับโดยไม่ตั้งใจ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า