ส่วนประกอบปั๊มหอยโข่ง

ส่วนประกอบปั๊มหอยโข่ง

ส่วนประกอบปั๊มหอยโข่ง

          ปั๊มหอยโข่ง(Centrifugal Pump) เป็นปั๊มน้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบ่งบอกอย่างชัดเจน เราสามารถรู้ได้จากรูปทรงของตัวปั๊มที่เหมือนขดของหอยโข่งและระบบการทำงานภายใน เป็นปั๊มที่นิยมใช้กันมากไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม โรงงาน โรงแรม ภาคการเกษตร และใช้ในครัวเรือน เนื่องจากเป็นปั๊มชนิดแรงเหวี่ยงจึงเหมาะกับงานที่ต้องการน้ำในปริมาณปานกลางถึงมากและสูบส่งได้สูง ปั๊มหอยโข่งสามารถนำไปใช้สำหรับงานเพิ่มแรงดันน้ำภายในที่พักอาศัยและอุตสาหกรรม งานสูบน้ำในระบบหล่อเย็น เปลี่ยนถ่ายความร้อน งานสูบน้ำในสวนหย่อมหรือสวนผัก งานระบบบำบัดน้ำ งายชลประทาน นอกจากนี้ปั๊มหอยโข่งยังสามารถนำไปใช้ในงานสูบส่งสารเคมีบางชนิดได้

ปั๊มหอยโข่งมีส่วนประกอบหลัก 5 ส่วนด้วยกัน ที่ทำให้ปั๊มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.เพลาปั๊ม (Shaft)

เพลาปั๊ม (Shaft) คือแกนกลางของตัวปั๊ม มีลักษณะเป็นแท่งโลหะที่มีปลายข้างหนึ่งสอดผ่านตัวใบพัด และปลายอีกข้างหนึ่งโผล่พ้นเรือนสูบออกไป สำหรับยึดกับมู่เล่หรือเพลาของเครื่องต้นกำลังที่จะมาฉุดเครื่องสูบน้ำ มีหน้าที่ในการรับพลังงานกลจากมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนใบพัด โดยปกติโลหะที่ใช้ทำเพลามักจะมีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกกร่อนเป็นอย่างดี

 

2.ใบพัด (Impeller)

ใบพัด (Impeller) ปั๊มหอยโข่งมี 3 แบบด้วยกันได้แก่ 1.ใบพัดแบบปิด (Closed Impeller), 2.ใบพัดแบบกึ่งเปิด (Semi-open Impeller), และ 3.ใบพัดแบบเปิด (Open Impeller) ใบพัดทั้งสามแบบแตกต่างกันที่การนำไปใช้งาน ซึ่งใบพัดแบบปิดจะเหมาะกับการนำไปใช้งานกับน้ำที่สะอาดและไม่มีตะกอนเท่านั้น ใบพัดแบบกึ่งเปิดเป็นใบพัดที่สามารถรองรับการไหลของน้ำที่มีตะกอนปนบางส่วนได้ และใบพัดแบบเปิดสามารถรองรับตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้

 

3.ซีลกันรั่ว (Mechanical Seal)

เป็นซีลป้องกันการรั่วซึมของน้ำระหว่างตัวเรือนกับมอเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของปั๊มหอยโข่ง การที่จะเลือกใช้ Mechanical Seal ต้องรู้ชนิดของ Mechanical Seal การนำไปใช้งานกับเครื่องจักร และประเภทของของเหลวที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งหมดของเครื่องจักรที่จะนำไปใช้งานด้วยและที่เกี่ยวข้องกับ Mechanical Seal

 

4.ลูกปืน (Bearing)

ลูกปืน (Bearing) เป็นอีกชิ้นส่วนสำคัญของปั๊มหอยโข่งและเครื่องจักรกลอื่นๆ ใช้รองรับเพลาให้เที่ยงตรงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน ทำหน้าที่ในการถ่วงน้ำหนักระหว่างตัวปั๊มกับมอเตอร์ ทำให้ปั๊มมีความเสถียรในระหว่างการทำงาน และถ่ายทอดแรงที่เกิดขึ้นจากเพลาลงไปสู่อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องจักรหรือปั๊มที่มีการหมุน ช่วยลดแรงเสียดทานหรือลดความฝืด (friction) ระหว่างการหมุนหรือการเลื่อนชิ้นส่วนอื่น สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อเกิดการสึกหรอหรือชำรุด

 

5.เรือนปั๊ม (Casing)

เรือนปั๊ม (Casing) เป็นห้องรับแรงต่างๆ ที่เกิดจากการไหลของน้ำและแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจากใบพัด ด้วยรูปลักษณ์ของปั๊มหอยโข่งที่เป็นโข่งเกลียวทำให้ช่วงปริมาณการไหลกว้าง ให้ปริมาณน้ำมาก และมีขนาดกะทัดรัด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Click to access the login or register cheese

ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด บริษัทอินดัสทรี้โปร จำกัด

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield