ติดต่อเรา

BIGGER-TO-BETTER

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (สำนักงานขาย)

27/10 ซอยประดิพัทธิ์ 10 ถนนประดิพัทธิ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์: industrial@mechanika.co.th   โทร: +66-2-011-1000 

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)

255/1 ชั้น 4 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: +66-2224-4378-9 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote