บริษัทอินดัสทรี้โปร กับ มาตรการรับมือไวรัส COVID -19

บริษัทอินดัสทรี้โปร กับ มาตรการรับมือไวรัส COVID -19

ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) กับมาตรการรับมือ

ไวรัสโคโรนา หรือ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจาม สามารถทำให้ติดเชื้้อได้ผ่านทางละอองฝอยของน้ำลายหรือน้ำมูก เชื้อไวรัสโควิด-19 หากติดเชื้อจะอาจมีไข้หรือไม่มีไข้ หรืออาการหวัด มีน้ำมูก ไอ จาม หอบเหนื่อย ระดับความรุนแรงตั้งแต่อาการหวัดธรรมดาจนถึงปอดอักเสบและเสียชีวิตในรายที่รุนแรงมาก

ด้วยเหตุนี้ บริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด จึงมีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานและลูกค้าทุกท่าน จึงได้มีมาตรการรับมือกับ ไวรัสโควิด-19 (COVID -19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน โดยแผนรับมือสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)

  1. ติดประกาศแผนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
  2. บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมสบู่ล้างมือให้บริเวณอ่างล้างมือ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออกไว้ตามจุดต่างๆเพื่อบริการ
  3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างถูกต้องแก่พนักงาน เช่นวิธีการใส่หน้ากากอนามัย, การล้างมือให้ถูกวิธี, การเปิด-ปิดประตู, รวมไปถึงสารเคมีอะไรบ้างที่สามารถฆ่าเชื้อได้ ทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะทุกครั้งที่มีการไอ หรือจาม หรือให้เพื่อนร่วมงานช่วยกันเตือน หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน หากมีความจำเป็นให้เช็คทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
  4. ให้พนักงานขาย หรือพนักงานที่ต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ พนักงานจัดส่ง และช่างทุกคน สวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ทุกครั้ง
  5. ให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานในสำนักงาน
  6. จัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย พนักงานและบุคคลภายนอก ก่อนเข้าพื้นที่สำนักงานทุกครั้ง
  7. ลูกค้า, Supplier, และบุคคลภายนอก ต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าติดต่อกับทางบริษัท และต้องกำหนดให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะ
  8. ทำความสะอาดห้องรับแขก, ห้องประชุม, และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องประชุม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน
  9. ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์บริษัทฯ จัดให้มีการทำความสะอาดพิเศษในพื้นที่สำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  10. พนักงานที่ไปในพื้นที่เสี่ยง หรือพนักงานที่มีอาการป่วย น่าสงสัย จะต้องกักตัวและเฝ้าระวัง เป็นระยะเวลา 14 วัน และต้องไปพบแพทย์ในวันที่ 15 นับจากการกักตัว 14 วัน (ตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด มีการรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และมีความห่วงใยสุขภาพของลูกค้า เราสามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)ได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ไม่สัมผัสกับใบหน้า และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมาก ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด

บริษัทอินดัสทรี้โปร กับ มาตรการรับมือไวรัส COVID -19

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Click to access the login or register cheese

ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด บริษัทอินดัสทรี้โปร จำกัด

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield