การดูแลและการเก็บรักษามอเตอร์

การดูแลและการเก็บรักษามอเตอร์

มอเตอร์ Mitsubishi

วิธีการดูแลรักษามอเตอร์อย่างเหมาะสมและถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้งานมอเตอร์ได้อย่างยาวนาน มีวิธีการดูแลและการเก็บรักษาคือ ควรติดตั้งมอเตอร์ในที่แห้งไม่เปียกชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแสงแดด ฝุ่น หรือก๊าชที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และไม่ควรอยู่ใกล้หม้อไอน้ำหรืออุปกรณ์ที่เกิดไอความชื้น มอเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานควรจัดวางไว้บนพาเลทเพื่อป้องกันความชื้น

เนื่องจากความชื้นเป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนไฟฟ้า โดยอายุการใช้งานของมอเตอร์มักจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่มอเตอร์ใช้งานว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยวัสดุที่เป็นฉนวนของมอเตอร์และแบริ่ง(Bearing) ไม่สามารถทนทานอุณหภูมิที่เกินพิกัดได้ จึงเกิดความเสียหายตามมา ซึ่งส่งผลให้ฉนวนเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นการนำไฟฟ้าก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ สาเหตุหลักๆ ของอุณหภูมิสูงเกินพิกัดมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น

  • ติดตั้งมอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการระบายอากาศได้ดี
  • มีความร้อนสะสมในมอเตอร์สูง สาเหตุเกิดจากการสตาร์ทมอเตอร์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กระแสไฟฟ้าในช่วงสตาร์ททำงานสูงเป็นพิเศษ
  • มอเตอร์ขับโหลดที่มีกำลังเกินพิกัด
  • การเลือกมอเตอร์ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

การดูแลรักษามอเตอร์นั้นระหว่างการเก็บรักษา ความต้านทานของฉนวนควรจะสูงกว่าค่าที่ระบุไว้ และควรทดสอบความต้านทานฉนวนกันความร้อนทุกๆ 3 เดือน หากมอเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน (หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป) หลังจากติดตั้งหรือใช้งานแล้วแต่หยุดทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง ให้ดูแลรักษามอเตอร์ตามวิธีการที่ระบุไว้ในเอกสารจากโรงงานผู้ผลิต และทดสอบความต้านทานฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ หากมอเตอร์ได้รับการติดตั้งร่องเพลา เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของเพลาและใบพัดในระหว่างการขนส่ง ป้องกันความเสียหายต่อแบริ่ง  ต้องนำออกก่อนการใช้งาน

มอเตอร์ที่ติดตั้ง Sleeve Bearings จะถูกส่งจากโรงงานพร้อมกับ Bearing Oil นั้น ในการเก็บรักษา ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น (Oil Reservoir) ให้อยู่ในระดับตามมาตรวัดระดับน้ำมัน โดยน้ำมันจะเป็นการยับยั้งการเกิดสนิมที่ดี และเพลามอเตอร์ควรมีการทดสอบการหมุนหลายๆ รอบในทุกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าเพลาไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ในตำแหน่งเดิม

มอเตอร์ที่มีการหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบีตามมาตรฐานโรงงาน เพลาควรมีการหมุนอย่างสม่ำเสมอในทุกเดือน เพื่อรักษาการกระจายตัวของจาระบีภายในตลับลูกปืน แต่หากตลับลูกปืนเป็นแบบ Tilt Pad ซึ่งเป็นตลับลูกปืนแบบที่มีการออกแบบพิเศษที่ไม่สามารถจัดหาแหวนน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการหล่อลื่นได้ ดังนั้น ในระหว่างการจัดเก็บ ต้องมีการเติมน้ำมันด้วยตนเองลงในแพด (Pads) และเฮาส์ซิ่ง (Housing) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของชิ้นส่วน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.ถอดฝาครอบตลับลูกปืนที่อยู่บน Tilt-Bearing Shell ออก

2.ใส่น้ำมันประมาณหนึ่งถ้วยต่อเดือนและหมุนเพลา 2 รอบทุกๆ 2 สัปดาห์

3.สำหรับการเก็บรักษาเป็นเวลานานควรถอดน้ำมันที่สะสมอยู่ในตัวเครื่องออก

การดูแลขดลวดมอเตอร์ก็เป็นเรื่องสำคัญควรตรวจดูขดลวดของมอเตอร์ในทุกๆ 3 ปีหรือ 5 ปี อาจตรวจสอบฉนวนที่เคลือบอยู่และทำการเคลือบฉนวนซ้ำ การเคลือบฉนวนมอเตอร์มีต้นทุนที่ต่ำกว่าการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ ดังนั้นสำหรับคนที่มีงบไม่มากวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่สามารถช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดกับเพลาของมอเตอร์และชิ้นส่วนอื่นๆได้อย่างมาก ก่อนที่จะเดินเครื่องควรตรวจสอบขั้วไฟฟ้าต่างๆ ว่าแน่นเพียงพอหรือไม่ และควรติดตั้งมอเตอร์ในตำแหน่งที่ปราศจากการสั่นสะเทือน เพื่อไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนจนเป็นสาเหตุให้ขั้วต่อไฟฟ้าหลวม หากขั้วไฟฟ้าหลวมเมื่อใช้งานไปจะเกิดความร้อนขึ้นที่จุดต่อนี้ และมีโอกาสที่จะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียหายได้  แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมในจุดต่อที่หลวมจะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานที่ระดับแรงดันต่ำกว่าพิกัด ส่งผลให้เกิดความร้อนในตัวมอเตอร์ ยิ่งไปกว่านี้หากจุดต่อเกิดการแตกหักและหลวมจนทำให้เฟสของแรงดันไม่ครบ กรณีนี้มอเตอร์ไฟฟ้าจะเสียหายได้เกือบจะทันที

ข้อควรปฏิบัติ

  1. ขณะมอเตอร์ยังใช้งานอยู่ ควรเติมจาระบีตามกำหนด หรือเมื่อแบริ่งมีเสียงดัง ตรวจดูการระบายความร้อนไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายลม
  2. ขณะมอเตอร์หยุดนิ่ง กรณีไม่มีความเสียหายให้ขันจุดต่อของไฟฟ้าและสภาพทั่วไปของการต่อเครื่องจักรหรือโหลด กรณีเสียหายต้องถอดมอเตอร์มาเปิดตรวจเช็คจุดต่างๆ
  3. การพิจารณาดูค่าจากการตรวจเช็คต่างๆ บางครั้งสามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานได้
  4. ในกรณีที่มอเตอร์เกิดความสกปรกมากและต้องการล้างสิ่งสกปรกออก ควรถอดแยกชิ้นส่วนมอเตอร์ก่อน แล้วแยกล้างเป็นชิ้นส่วน โดยการล้างอาจจะใช้น้ำสะอาดหรือสารละลายต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่ไม่กัดกร่อน แล้วนำชิ้นส่วนที่ล้างแล้วทำให้แห้งสนิทก่อนจะประกอบใหม่ หลังจากทำให้แห้งแล้วอาจจะนำสเตเตอร์หรือโรเตอร์ที่มีขดลวดมาจุ่มวาร์นิช เพื่อเป็นการปิดรอยแตกต่างๆของพวกฉนวนเป็นการยืดอายุของฉนวนได้

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า