Content

ประเภทของรอกโซ่
รอกโซ่ ( Chain Hoist ) เป็นรอกที่นิยมนำมาใช้ในการยกสิ่งของต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักมากๆ เกินแรงที่มนุษย์เราจะยกไหว  ดังนั้นเราจึงสามารถใช้งาน รอกโซ่ ( Chain Hoist ) ในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเป็นตันหรือมากกว่าได้อย่างสบายเลยทีเดียว  ซึ่งรอกโซ่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานในการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักการทดเกียร์ ที่อาศัยหลักการของคานงัดคานดีดในการทำงานร่วมกับระบบล็อก…
บริษัทอินดัสทรี้โปร กับ มาตรการรับมือไวรัส COVID -19
ไวรัสโคโรนา หรือ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจาม สามารถทำให้ติดเชื้้อได้ผ่านทางละอองฝอยของน้ำลายหรือน้ำมูก เชื้อไวรัสโควิด-19 หากติดเชื้อจะอาจมีไข้หรือไม่มีไข้ หรืออาการหวัด มีน้ำมูก ไอ จาม หอบเหนื่อย ระดับความรุนแรงตั้งแต่อาการหวัดธรรมดาจนถึงปอดอักเสบและเสียชีวิตในรายที่รุนแรงมาก ด้วยเหตุนี้ บริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด จึงมีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานและลูกค้าทุกท่าน…
ปั๊มแช่ หรือ ไดโว่ มันก็คือปั๊มแบบเดียวกันหรือเปล่า
ปั๊มแช่ หรือ ไดโว่ มันก็คือปั๊มแบบเดียวกันหรือเปล่า เมื่อกล่าวถึงภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน คอนโดมิเนียม รวมถึงการก่อสร้างรถไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งทำให้มีความต้องการใช้ปั๊มสูบน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น แต่เอ๊ะ! เราก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ข้อมูลที่เราค้นหา บางแหล่งเรียกว่า ปั๊มแช่ บางแหล่งเรียกว่า ไดโว่  แต่ปั๊มน้ำที่ใช้ในปัจจุบันก็มีหลากหลายประเภท…
Ring Blower กับ PM2.5 ที่ยังไม่ได้หายไปไหน
ในปัจจุบันสภาวะฝุ่น PM2.5 ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคปอดต่างๆ  โดยทั้งในภาครัฐ และเอกชน ได้มีการรณรงค์ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง แต่สำหรับด้านงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยลดการปล่อย PM2.5 ออกสู่อากาศ แล้ว Ring…
ฆ่าไวรัสโควิด 19 ด้วย เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
การป้องกัน โควิด 19 ที่ดีที่สุดในตอนนี้คือ การเราจะต้องทำความสะอาดในพื้นที่ สิ่งของรอบตัวเราอยู่เสมอ  เพื่อที่เราจะไม่ต้องสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยตรง โดยทางกรมควบคุมโรคได้ให้มีการใช้ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อฉีดพ่นน้ำ ฉีดล้าง ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงเรียน สถานบริการต่างๆ เป็นต้น สาเหตุของการเกิดไวรัสโควิด 19…
การบำบัดน้ำเสียด้วยปั๊มโดสสารเคมี
“น้ำเสีย” เกิดขึ้นได้ในทุกๆวัน น้ำเสียเกิดได้จากภาคครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการกำจัดหรือจัดการกับน้ำเสียจึงเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้เราจะมาพูดถึงการกำจัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการบำบัดทั้งการบำบัดทางกายภาพ การบำบัดทางชีวภาพ การบำบัดด้วยการกำจัดหรือแยกตะกอนออกจากน้ำ และการบำบัดทางเคมีด้วยปั๊มโดสสารเคมี แต่การบำบัดแบบไหนที่ให้ผลลัพธ์หรือมีประสิทธิภาพที่สุด? น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นน้ำเสียที่มีสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนในปริมาณที่มากกว่าน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ซึ่งการบำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากสารเคมีและสารละลายไม่สามารถกำจัดให้หมดไปด้วยวิธีดังกล่าวได้ ดังนั้นการบำบัดทางเคมีโดยการหยดสารเคมีด้วยปั๊มหยดสารเคมีหรือปั๊มโดสสารเคมีก็เป็นวิธีที่นิยมใช้กัน ซึ่งเป็นการเติมสารเคมีลงไปในน้ำเพื่อแยกสารหรือแยกตะกอนออกจากน้ำ การบำบัดด้วยการหยดสารเคมีโดยใช้ปั๊มโดสสารเคมี…
ประเภทใบพัดในปั๊มแช่ มีอะไรบ้างนะ
ประเภทใบพัดในปั๊มแช่ มีอะไรบ้างนะ ปัจจุบันถ้ากล่าวถึงปั๊มแช่  ซึ่งเป็นปั๊มน้ำที่นิยมนำมาใช้ในการ สูบน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล งานด้านเกษตรกรรม หรือ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย  งานระบายน้ำ หรืองานสูบน้ำ ซึ่งในบางรุ่น ไม่ได้มีเพียงใบพัดเพียงชนิดเดียว แต่หากยังใบพัดหลากหลายประเภท ให้เลือกตามความต้องการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานมากที่สุด  ซึ่งบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ…
ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class)
ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า Class ของมอเตอร์ Class เป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติ วัสดุและประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ การใช้งานมอเตอร์ที่มีความร้อนสูงเป็นเวลานาน ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ลดลง ซึ่งเป็นปัญหามอเตอร์อุณหภูมิสูงเกินหรือ Over Temperature อาจเกิดจากการเลือกขนาดและชนิดของมอเตอร์ไม่เหมาะสมกับงาน การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือความไม่เข้าใจในลักษณะโหลดที่นำไปใช้งาน รวมถึงอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมในขณะใช้งานสูงเกินไป ปัญหามอเตอร์อุณหภูมิสูงเกินหรือ Over Temperature ที่เป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง…
Caution of Motor
ข้อควรระวังในการใช้งานมอเตอร์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและใช้งานมอเตอร์ได้อย่างยาวนานมีดังนี้ 1.การเชื่อมต่อมอเตอร์ขาดหาย สาเหตุของการเชื่อมต่อมอเตอร์ขาดหาย ส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์ชุดควบคุมมอเตอร์เกิดความผิดปกติ วงจรไม่สมบูรณ์ เช่น สาย neutral(N) ขาดหายจากระบบควบคุมทำให้ระบบแรงดันไม่สมบูรณ์ เป็นต้น ผลกระทบจากการเชื่อมต่อมอเตอร์ขาดหายคือ การทำงานของเครื่องจักรหรือมอเตอร์จะหยุดชะงัก อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเสียหายและสูญเสียการผลิต การป้องกันเพื่อไม่ให้มอเตอร์ขาดหายคือการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน Absence of neutral Protection เพื่อเช็คการทำงานอย่างครบวงจร หากสาย…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.

Click to access the login or register cheese

ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด บริษัทอินดัสทรี้โปร จำกัด

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield