“ที่เดียวจบครบวงจร อินดัสทรี้โปรตัวจริงเรื่องสินค้าอุตสาหกรรม”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

EDWARD E2M40-E2M275 Oil Sealed Rotary Vane Pumps

Edwards E2M series two stage oil sealed rotary vane vacuum pumps are renowned for their high ultimate vacuum, rapid pumping speeds, quiet operation and ability to handle water vapour. These direct drive rotary vane pumps are inherently compact and vibration free, and with their finger-proof fan and coupling housings they offer excellent operator protection.

A comprehensive range of accessories is available to allow use on a wide variety of vacuum applications.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

EDWARD E2M40 – E2M275 Oil Sealed Rotary Vane Pumps

Features

Reliability

– Reliable and stable process

– effective lubrication even under high gas loads.

Robust

– No contamination of process

– oil and air suck-back protection.

Performance

– Long and trouble free life

– industrial roller bearings on drive shaft.

Reassurance

– Peace of mind

-tried, tested and industry standard for years.

– Reliable and stable

– high vacuum performance.

Applications

  • Analytical instruments.
  • Leak detectors, helium.
  • Research and development.
  • Backing turbomolecular pumps
  • Laboratory  bench top vacuum.

Specifications

Model Units EDWARD E2M40 EDWARD E2M80 EDWARD E2M175 EDWARD E2M275
                                           Displacement
50 Hz m³h¯¹ (ft³min¯¹) 42.5/25 80/47.1 178/105 292/172
60 Hz m³h¯¹ (ft³min¯¹) 50.5/29.7 96/56.5 214/126 350/206
                                          Speed (Pneurop)
50 Hz m³h¯¹ (ft³min¯¹) 37/218 74/43.6 160/94 255/150
60 Hz m³h¯¹ (ft³min¯¹) 44/25.9 90/53 196/115 306/180
Number of stages   2
                            Ultimate vacuum (total pressure)
without gas ballast mbar/Torr 1 x 10¯³/7.7 x 10¯⁴ 7 x 10¯³/5.4 x 10¯³ 5 x 10¯³/3.8 x 10¯³
with gas ballast mbar/Torr 7 x 10¯³/5.4 x 10¯³ 1 x 10¯³/7.7 x 10¯⁴
                                 Ultimate with Fomblin®
without gas ballast mbar 1 x 10¯²
Inlet connection   ISO40 ISO63 blank flange with seal
Outlet connection   25 mm flange suitable for NW25 ISO40 flange center tapped
Max outlet pressure   0.5 bar gauge
Max inlet pressure for water vapour mbar/Torr 7/5.3 5/3.8 20/15 12/9
 Max water vapour pumping rate kg h¯¹/lb h¯¹ 0.2/0.4 0.3/0.7 0.3/0.7 23/5.1
Weight kg/lb 75/165 102/224 204/449 222/488
Motor protection rating   IP55 IP44
                                           Motor power
50 Hz kW/hp 11/15 22/3 5.5/7.5 7.5/10
60 Hz kW/hp 15/2 3/4 6.5/8.5 8.5/11
                                      Standard oil capacity
maximum litre 4.0 6.3 25/26 28/29.5
minimum litre 22 4 16/17 19/20
                                       PFPE oil capacity
maximum litre 4.0 18/19  
minimum litre 22 6.5/6.9 TBA
Recommended oil   Ultragrade 70
Noise level dB(A) 65 70 75
Water cooling requirement lmin¯¹     13 2

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EDWARD E2M40-E2M275 Oil Sealed Rotary Vane Pumps”

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.

Send me a notification for each new answer.

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากอินดัสทรี่โปร ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว อินดัสทรี่โปร ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากอินดัสทรี่โปร ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว อินดัสทรี่โปร ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย