“ที่เดียวจบครบวงจร อินดัสทรี้โปรตัวจริงเรื่องสินค้าอุตสาหกรรม”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Fine bubble tube diffuser SANCO TB Series

SANCO (Tube Diffuser) Tube diffuser is excellent choice for saving space. Its diameter is small but membrane surface releasing air is large. Comparing to other air-releasing method, tube diffuser is considered high efficiency.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Fine bubble tube diffuser SANCO TB Series

Tube diffuser SANCO

Fine bubble tube diffuser SANCO TB Series have the distinct quality of being buoyant in order to establish a definite fit in any form of application. These type of diffusers are excellent solutions for aeration tanks that are relatively narrow and long.

APLLICATION

Waste Water and Sewage Treatment

Fine bubble tube diffuser SANCO TB Series  have basically several applications, but it is generally utilised for waste water management. This type of diffuser is carefully designed to provide a particular level of oxygen into an aeration tank, with the most minimal energy consumption.

Fine bubble tube diffuser SANCO TB Series  are designed to adapt to different requirements for any aeration tank both in the municipal and industrial wastewater treatment applications. Using the latest technology, it offers efficient sludge mixture and air diffusion during the waste water treatment process.

Aquaculture Aeration

Aeration tubing has also been used for aquaculture aeration and production systems. With the use of fine bubble tube diffusers, shrimp or fish production can reach its full potential since the aeration system effectively oxygenates the water. The technology used in the manufacture of fine bubble tube diffusers has been consistently applied in hatcheries, live-haul trucks, cage culture, and recirculating systems, among others.

Membrane Bioreactor

Membrane bioreactor is a biological wastewater treatment process using some fine bubble tube diffusers.

Specifications

Model/ Spec SANCO TB06050-H SANCO TB06075-H SANCO TB06100-H SANCO TB07050-H SANCO TB07075-H SANCO TB07100-H
Dia x Length(mm) 67 x 500 67 x 750 67 x 1,000 75 x 500 75 x 750 75 x 1,000
Oxygen transform efficiency(%) >30 >30 >30 >30 >30 >30
Working air flow(m3/ hr) 1-5 1-7 1-12 2-7 3-8 4-12
Designed air flow(m3/ hr) 3 5 8 5 7 10
Service area(m2/ pc) 0.45 – 1 0.5 – 1.2 0.75 – 1.5 0.75 – 1.5 1 – 1.8 1.5 – 2.5
Hole number(pc) 8,080 12,300 16,880 8,650 13 17,400
Bubble dia(mm) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3
Drag loss(pa) <3,000 <3,000 <3,000 <3,000 <3,000 <3,000
Oxygenate capacity(kgO2/ hr) 0.45 0.55 0.65 0.55 0.75 1
Theoretic dynamic efficiency (KgO2/ kW.h) 6.5 7 7.5 7 7.5 8
Model/ Spec SANCO TB09050-H SANCO TB09075-H SANCO TB09100-H SANCO TB11050-H SANCO TB11075-H SANCO TB11100-H
Dia x Length (mm) 90 x 500 90 x 750 90 x 1,000 110 x 500 110 x 750 110 x 1,000
Oxygen transform efficiency (%) >30 >30 >30 >30 >30 >30
Working air flow (m3/ hr) 4-10 5-12 6-18 6-12 9-18 12-24
Designed air flow (m3/ hr) 6 8 12 7 10 15
Service area (m2/ pc) 0.75 – 1.5 1.25 – 2.5 1.75 – 3 1.15 – 2.25 2.28 – 4.75 6 – 8.85
Hole number (pc) 9,620 15,175 19,400 14,300 20,400 28,600
Bubble dia (mm) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3
Drag loss (pa) <3,000 <3,000 <3,000 <3,000 <3,000 <3,000
Oxygenate capacity (kgO2/ hr) 0.65 0.85 1.25 0.85 1.1 1.55
Theoretic dynamic efficiency (KgO2/ kW.h) 7.25 8 8.5 7.5 8.5 9

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fine bubble tube diffuser SANCO TB Series”

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากอินดัสทรี่โปร ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว อินดัสทรี่โปร ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

                 ต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการ/ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่นดีๆ จากอินดัสทรี่โปร ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว อินดัสทรี่โปร ขออนุญาตเก็บและใช้ข้อมูล Cookie ของท่านด้วย