“ที่เดียวจบครบวงจร อินดัสทรี้โปรตัวจริงเรื่องสินค้าอุตสาหกรรม”

Back
Facebook
Twitter
Email
Print

Motor MITSUBISHI SF-J (Horizontal Type, IP55)

Motor MITSUBISHI SF-J Series Three Phase Motors (Super Line J Series) IP55  Totally Enclosed Fan Cooled Type. Induction Motor is high performance and high reliability. It has been used in many leading industries where cost of production down time is critical. 

MITSUBISHI SF-J (Horizontal Type, IP55)

Mitsubishi MOTOR SUPER LINE J SERIES INDUCTION MOTOR

Feature and Benefits

Compact Size and Light Weight

Size and weight reductions have been achieved by the use of steel-plate frame and aluminium brackets in the small-capacity Mitsubishi Motor.

Highly Reliable Insulation Systems

Class F and Finsulation systems are characterized by superior resistance to heat, humidity and chemicals for top-notch reliability.

Full Lineup

We have produced variety types of motors, ranged from 15 HP to 125 HP, thus providing a full lineup of motors ideal for any application.

Superlative Characteristics and High Reliability

Based on experience and technology accumulated over many years, along with an exacting quality-control system, each motor is ensured to exhibit only the finest characteristics.

 

Safety: All the rotating parts and the “live” areas are made sure that it cannot be accidentally touched directly.

Smooth Acceleration: The low moment of inertia of the rotor combined with the motor’s high acceleration torque, contributes to smooth starting and stopping.

Low Noise and Vibration Levels: This feature has been achieved due to our highly individualized electrical design, the ample rigidity and the precise machining of the motor frames and brackets, and the exact balancing of the rotor.