“ที่เดียวจบครบวงจร อินดัสทรี้โปรตัวจริงเรื่องสินค้าอุตสาหกรรม”

Back
Facebook
Twitter
Email
Print

Rotary Drum pump POLO SS-100 Series

Category

Rotary Drum pump (STAINLESS STEEL) POLO SS-100 Series

  • เป็นปั๊มเคมีมือหมุนสแตนเลส (Rotary Drum Pump)
  • ใช้สำหรับสููบสารเคมี กรด/ด่าง ที่มีความเข้มข้นสูงเช่น แอลกอฮอล์ Alcohol
  • ความเร็วในสูบ 280 มิลลิเมตร ต่อ 1 รอบการหมุน
  • ก้านปั๊มสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนต่อด้วยก้านต่อขนาด 2 นิ้ว
  • เหมาะสำหรับถังขนาด 15, 30 และ 55 แกลลอน