fbpx
ขั้นตอนการดำเนินการและยืนยันการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินการและยืนยันการสั่งซื้อ

1.ยืนยันการชำระเงิน

2.เลือกยืนยันการชำระเงิน

3.ตรวจสอบอีเมลล์

4.เลือกรายการสั่งซื้อล่าสุดที่ชำระเงิน

5.เลือกรายการสินค้า

6.แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน

7.กรอกข้อความเพิ่มเติมที่ต้องการ และคลิ๊กส่งข้อมูล

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.