ค่า IC มอเตอร์ (IC of Motor)

ค่า IC มอเตอร์ (IC of Motor)

ค่า IC มอเตอร์

มาตรฐานวิธีการระบายความร้อนมอเตอร์

          เคยสงสัยกันไหมว่าค่า IC ที่เนมเพลทมอเตอร์บอกอะไรกับเรา วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับค่า IC ของมอเตอร์ไฟฟ้า ค่า IC ของมอเตอร์ไฟฟ้าคือค่ามาตรฐานวิธีการระบายความร้อนมอเตอร์ (Standard type of Motor Cooling : IC) ตามมาตรฐาน IEC 34-6 โดยค่า IC มอเตอร์ตัวนั้นๆสามารถบอกได้ว่ามอเตอร์ตัวนั้นต้องระบายความร้อนด้วยวิธีใด ตัวเลขที่ต่อจาก IC มีความหมายดังนี้

ตัวเลขแรก

0 หมายถึง เครื่องจักรกลมีอากาศไหลเข้าออกโดยอิสระ

1 หมายถึง ระบายความร้อนด้วยลมแบบมีท่อลมไหลเข้าได้ 1 ท่อ

2 หมายถึง ระบายความร้อนด้วยลมแบบมีท่อลมไหลออกได้ 1 ท่อ

3 หมายถึง ระบายความร้อนด้วยลมแบบมีท่อลมไหลเข้าและไหลออก

4 หมายถึง เครื่องจักรกลปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยพัดลม และด้วยอากาศรอบข้าง

5 หมายถึง เครื่องจักรกลมีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนรวมอยู่ภายนอก(ระบายความร้อนด้วยอากาศรอบข้าง)

6 หมายถึง เครื่องจักรกลมีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนรวมอยู่ภายนอก(ระบายความร้อนด้วยอากาศรอบนอก)

7 หมายถึง เครื่องจักรกลมีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนรวมอยู่ในตัว ระบายความร้อนโดยไม่ใช้อากาศรอบข้าง

8 หมายถึง เครื่องจักรกลมีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนรวมอยู่ภายนอก(ระบายความร้อนโดยไม่ใช้อากาศภายนอก)

9 หมายถึง เครื่องจักรกลมีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนติดแยกอยู่ภายนอก ระบายความร้อนโดยไม่ใช้อากาศรอบข้าง

ตัวเลขที่สอง

0 หมายถึง ระบายความร้อนด้วยลมตามธรรมชาติ

1 หมายถึง ระบายความร้อนด้วยภายในตัวเอง

2 หมายถึง ระบายความร้อนด้วยภายในตัวเอง แต่พัดลมไม่ติดที่เพลามอเตอร์

3 หมายถึง ระบายความร้อนด้วยลมแบบแยกอิสระ โดยอุปกรณ์ระบายความร้อนจะติดกับเครื่องจักรกลมีระบบขับพัดลม ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรกล

5 หมายถึง ระบายความร้อนด้วยลมแบบแยกอิสระ โดยอุปกรณ์ระบายความร้อนรวมภายในแต่ระบบพัดลมไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรกล

6 หมายถึง ระบายความร้อนด้วยลมแบบแยกอิสระ โดยอุปกรณ์ระบายความร้อนติดรวมกับเครื่องจักรกล

7 หมายถึง ระบายความร้อนด้วยลมแบบแยกอิสระ อุปกรณ์ระบายความร้อนไม่ติดรวมกับเครื่องจักรกล แยกระบบขับโดยแรงอัดอากาศออกจากแหล่งจ่ายระบบ

8 หมายถึง ระบายความร้อนโดยการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ตัวอย่างเช่น โดยการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ผ่านอากาศ

ตัวอย่างค่า IC

IC 01 หรือ IC 0A1 หมายถึง มอเตอร์มีอากาศไหลเข้าและไหลออกโดยอิสระแลพระบายความร้อนด้วยลมภายในตัวเอง

IC 17 หรือ IC 1A7 ระบายความร้อนด้วยลมแบบมีท่อลมไหลเข้าได้ 1 ท่อ และระบายความร้อนด้วยลมแบบแยกอิสระ โดยอุปกรณ์ระบายความร้อนไม่ติดรวมกับเครื่องจักรกลมีระบบขับ ไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรกลหรือโดยแรงอัดอากาศจากแหล่งจ่ายระบบ

IC 27 หรือ IC 2A7 ระบายนความร้อนด้วยลมแบบมีท่อลมไหลออกได้ 1 ท่อ และระบายความร้อนด้วยลมแบบแยกอิสระ โดยอุปกรณ์ระบายความร้อนไม่ติดรวมกับเครื่องจักรกล มีระบบขับไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรกลหรือโดยแรงอัดอากาศจากแหล่งจากระบบ

IC 11 หรือ IC 1A1 ระบายความร้อนด้วยลมแบบมีท่อลมไหลเข้าได้ 1 ท่อ และระบายความร้อนด้วยลมภายในตัวเอง

IC 21 หรือ IC 2A1 ระบายความร้อนด้วยลมแบบมีท่อลมไหลออกได้ 1 ท่อ และระบายความร้อนด้วยลมภายในตัวเอง

IC 31 หรือ IC 3A1 ระบายความร้อนด้วยลมแบบมีท่อลมไหลเข้าและไหลออก โดยระบายความร้อนด้วยลมภายในตัวเอง

IC 40 มอเตอร์ปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยพัดลม ระบายความร้อนด้วยอากาศรอบข้าง โดยระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ

IC 41 หรือ IC 4A1A1 มอเตอร์ปิดมิดชิดระบายความร้อนที่ผิวเฟรมด้วยพัดลม ระบายความร้อนด้วยอากาศรอบข้างและระบายความร้อนด้วยลมภายในตัวเอง

IC 48 มอเตอร์ปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยพัดลม ระบายความร้อนด้วยอากาศรอบข้าง โดยระบายความร้อนผ่านการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ตัวอย่างเช่น โดยการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ผ่านอากาศ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Click to access the login or register cheese

ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด บริษัทอินดัสทรี้โปร จำกัด

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield