ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class)

ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class)

ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class)

ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า Class ของมอเตอร์ Class เป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติ วัสดุและประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ การใช้งานมอเตอร์ที่มีความร้อนสูงเป็นเวลานาน ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ลดลง ซึ่งเป็นปัญหามอเตอร์อุณหภูมิสูงเกินหรือ Over Temperature อาจเกิดจากการเลือกขนาดและชนิดของมอเตอร์ไม่เหมาะสมกับงาน การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือความไม่เข้าใจในลักษณะโหลดที่นำไปใช้งาน รวมถึงอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมในขณะใช้งานสูงเกินไป

ปัญหามอเตอร์อุณหภูมิสูงเกินหรือ Over Temperature ที่เป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพิ่ม(Temperature rise) ที่ยอมรับได้ของฉนวนขดลวดและอุณหภูมิของแบริ่งเนื่องจากค่าอุณหภูมิเพิ่มทุก 10 องศา จะทำให้อายุการใช้งานของฉนวนลดลงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังส่งผลกับความหนืดของสารหล่อลื่นในแบริ่งที่อาจทำให้แบริ่งขาดสารหล่อลื่นได้เร็วขึ้น ดังนั้นการวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการใช้งานมอเตอร์ขณะเกิดความร้อนสูงเป็นเวลานานเป็นสิ่งที่ควรทำ

พื้นฐานของอุณหภูมิที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน IEC 85 ได้แบ่ง Class มอเตอร์ออกเป็น 5 Class คือ Class A, Class E, Class B, Class F, และ Class H

คลาสของฉนวน อุณหภูมิสูงสุดที่ทนได้ของฉนวน (°C) อุณหภูมิห้องสูงสุด (°C)
Class A 105 40
Class E 120 40
Class B 130 40
Class F 155 40
Class H 180 40

Class A เป็นฉนวนประเภทเทปผ้าฝ้าย ไหม ไฟเบอร์ กระดาษ ฯลฯ อาบวานิชหรือจุ่มในน้ำมัน ตัวอย่างเช่น ผ้าอาบวานิช ท่ออาบวานิช เบคาไลท์ เป็นต้น ซึ่งฉนวนประเภทนี้จะทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 105 องศาเซลเซียส

Class E เป็นฉนวนประเภทโพลีเอสเตอร์ ยูรีเทน อิพ็อกซี่ เมราไมน์ และฟินอลเรซิน สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 120 องศาเซลเซียส

Class B เป็นฉนวนประเภทไมการ์ ใยแก้ว ใยหิน ฯลฯ ใช้ร่วมกับวัสดุเกาะยึด เช่น อิพ็อกซี่ ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 130 องศาเซลเซียส

Class F เป็นฉนวนประเภทไมการ์ ใยแก้ว ใยหิน ฯลฯ ใช้ร่วมกับวัสดุเกาะยึด เช่น ใยแก้วอาบวานิช ฟิล์ม วานิชใยหิน ซิลิโคนแอลไดด์เรซิน ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 155 องศาเซลเซียส

Class H เป็นฉนวนประเภทซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ไมการ์(Cilicone elastomer mica) ใยแก้ว Asbestos ใช้ร่วมกับวัสดุเกาะยึด เช่น ซิลิโคนเรซิน และ Polytetrafluoroethylene (PTFE) ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 180 องศาเซลเซียส

Start typing and press Enter to search

Search
Generic filters
Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า