ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class)

ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class)

ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class)

ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า Class ของมอเตอร์ Class เป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติ วัสดุและประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ การใช้งานมอเตอร์ที่มีความร้อนสูงเป็นเวลานาน ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ลดลง ซึ่งเป็นปัญหามอเตอร์อุณหภูมิสูงเกินหรือ Over Temperature อาจเกิดจากการเลือกขนาดและชนิดของมอเตอร์ไม่เหมาะสมกับงาน การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือความไม่เข้าใจในลักษณะโหลดที่นำไปใช้งาน รวมถึงอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมในขณะใช้งานสูงเกินไป

ปัญหามอเตอร์อุณหภูมิสูงเกินหรือ Over Temperature ที่เป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพิ่ม(Temperature rise) ที่ยอมรับได้ของฉนวนขดลวดและอุณหภูมิของแบริ่งเนื่องจากค่าอุณหภูมิเพิ่มทุก 10 องศา จะทำให้อายุการใช้งานของฉนวนลดลงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังส่งผลกับความหนืดของสารหล่อลื่นในแบริ่งที่อาจทำให้แบริ่งขาดสารหล่อลื่นได้เร็วขึ้น ดังนั้นการวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการใช้งานมอเตอร์ขณะเกิดความร้อนสูงเป็นเวลานานเป็นสิ่งที่ควรทำ

พื้นฐานของอุณหภูมิที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน IEC 85 ได้แบ่ง Class มอเตอร์ออกเป็น 5 Class คือ Class A, Class E, Class B, Class F, และ Class H

คลาสของฉนวน อุณหภูมิสูงสุดที่ทนได้ของฉนวน (°C) อุณหภูมิห้องสูงสุด (°C)
Class A 105 40
Class E 120 40
Class B 130 40
Class F 155 40
Class H 180 40

Class A เป็นฉนวนประเภทเทปผ้าฝ้าย ไหม ไฟเบอร์ กระดาษ ฯลฯ อาบวานิชหรือจุ่มในน้ำมัน ตัวอย่างเช่น ผ้าอาบวานิช ท่ออาบวานิช เบคาไลท์ เป็นต้น ซึ่งฉนวนประเภทนี้จะทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 105 องศาเซลเซียส

Class E เป็นฉนวนประเภทโพลีเอสเตอร์ ยูรีเทน อิพ็อกซี่ เมราไมน์ และฟินอลเรซิน สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 120 องศาเซลเซียส

Class B เป็นฉนวนประเภทไมการ์ ใยแก้ว ใยหิน ฯลฯ ใช้ร่วมกับวัสดุเกาะยึด เช่น อิพ็อกซี่ ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 130 องศาเซลเซียส

Class F เป็นฉนวนประเภทไมการ์ ใยแก้ว ใยหิน ฯลฯ ใช้ร่วมกับวัสดุเกาะยึด เช่น ใยแก้วอาบวานิช ฟิล์ม วานิชใยหิน ซิลิโคนแอลไดด์เรซิน ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 155 องศาเซลเซียส

Class H เป็นฉนวนประเภทซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ไมการ์(Cilicone elastomer mica) ใยแก้ว Asbestos ใช้ร่วมกับวัสดุเกาะยึด เช่น ซิลิโคนเรซิน และ Polytetrafluoroethylene (PTFE) ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 180 องศาเซลเซียส

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Click to access the login or register cheese

ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด บริษัทอินดัสทรี้โปร จำกัด

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield