โบลเวอร์ (Blower) เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่นิยมนำมาใช้กับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ในเรื่องของการผลิตแรงลม เพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ แต่ในขณะเดียวกัน เครื่องมือประเภทนี้นั้นก็ไม่ได้เพียงประเภทเดียว ยังมีอีกหลากหลายประเภทที่สามารถนำมาใช้ตามความเหมาะสมกับหน้างาน วันนี้แอดจึงขอพาไปทำความรู้จักกับ ประเภทของโบลเวอร์ ผ่านบทความนี้กันครับ

             เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศด้วยความเร็วและทิศทางที่เราได้กำหนดไว้ ซึ่งตามมาตรฐานของ JIS อุปกรณ์ที่เรียกว่า โบลเวอร์ ได้นั้น จะต้องมีแรงดันลมตั้งแต่ 1,000 มิลลิเมตรน้ำ แต่ไม่ถึง 10 เมตรน้ำ เท่านั้น หากต่ำกว่านี้จะถูกเรียกว่า พัดลม

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกใช้งานโบลเวอร์

  1. ระดับเสียงในขณะที่กำลังใช้งาน
  2. ความเร็วในการผลิตแรงลม
  3. อายุการใช้งานของโบลเวอร์
  4. งบประมาณในการซื้ออุปกรณ์
  5. พื้นที่การใช้งานในการวางอุปกรณ์
  6. ลักษณะของหน้างาน

ประเภทของ Blower ที่นำมาใช้งาน

          การนำโบลเวอร์ มาใช้งาน ส่วนใหญ่จะเป็นการนำมาใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับงานเติมอากาศ หรือ เติมออกซิเจน งานดูดเป่าของเหลวและฝุ่นละอองเชื้อโรคในอากาศ หรือ งานลำเลียงวัตถุต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ของการใช้งาน เราจึงต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้

  1. ปั๊มลม ( Air blower ) เป็นโบลเวอร์ที่สามารถผลิตแรงลมได้ตั้งแต่ 10 – 250 ลิตร/นาที โดยมีหลักการแบบ Double Diaphragm เพื่อให้เกิดแรงลม ยกตัวอย่างเช่น ปั๊มลม Hiblow HP Series ที่มาพร้อมความเงียบ ประยัดไฟ เหมาะสำหรับหน้างานเติมอากาศที่ไม่เกิน 2 เมตรน้ำ เช่นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อปลาและบ่อกุ้ง รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย
  2. รูทโบลเวอร์ (Root blower) เป็นโบลเวอร์ที่สามารถผลิตแรงลมได้ตั้งแต่ 400 – 20,000 ลิตร/นาที ให้แรงลมได้สม่ำเสมอ ยกตัวอย่างเช่น รูทโบลเวอร์ SANCO SCD Series เครื่องเติมอากาศทรงตั้ง เสียงรบกวนต่ำ เหมาะกับหน้างานไม่เกิน 6 เมตรน้ำ และ รูทโบลเวอร์ SANCO SCB Series เครื่องเติมอากาศทรงนอน แรงลมสะอาดปราศจากน้ำมัน เหมาะกับหน้างานไม่เกิน 8 เมตรน้ำ ทั้งสองรุ่นที่กล่าวมา สำหรับงานบำบัดน้ำเสีย งานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ งานเป่าลำเลียงว้ตถุ
  3. ริงโบลเวอร์ (Ring blower) เป็นโบลเวอร์ที่หลักการผลิตแรงลมโดยการดึงอากาศในลักษณะแรงเหวี่ยงในแนวรัศมีเข้าสู่ศูนย์กลางโดยการหมุนของใบพัด สามารถสร้างแรงดูดและเป่าอากาศได้ ยกตัวอย่างเช่น ริงโบลเวอร์ SANCO SC Series มีเสียงเงียบ จุดเด่นของเครื่องนี้สามารถดูดเป่าอากาศได้ในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับใช้ในงาน เติมออกซิเจนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ งานดูดน้ำลายหรือเสมหะในห้องทันตกรรม งานเป่าลมในระบบสปา งานลำเลียงเม็ดพลาตสติก เป็นต้น

จากที่แอดได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย สำหรับวิธีการเลือกโบลเวอร์ให้ได้ตามจุดประสงค์ในการนำไปใช้ในหน้างานนั้น

หากสนใจในสินค้าสามารถสอบถามได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด
โทรด่วน 088-227-6543
โทรศัพท์ 02-618-5000
หรือสอบถามทางไลน์ได้เลยครับ
LINE: https://industrypro.co.th/line/