“ที่เดียวจบครบวงจร อินดัสทรี้โปรตัวจริงเรื่องสินค้าอุตสาหกรรม”

“ที่เดียวจบครบวงจร อินดัสทรี้โปรตัวจริงเรื่องสินค้าอุตสาหกรรม”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

ปั๊มจ่ายสารเคมี OKAWA

SPECIFICATIONS DATA

Model Curve Hose Max flow Top Head Standard Power
Inlet Outlet (l/min) (min) Flow Head Output Phase
(min) (min)     (l/min) (l/min)
 ML-65R   K 20 20  45  4.6  22  4  65 1
 ML-90R  P 26 26  65  5.8  30  4  90 1or3
 ML-250R  R 26 26  125  8.6  53  4  150 1or3
 MH-400CV  – 50 50  280  12.5  150  8.5  0.4,2P 1or3
 MH-401CV  – 50 50  330  18  200  12 0.75,2P 3
 MH-422CV  – 63 50  400  23  200  18.5 1.5,2P 3
 MH-423CV  – 63 50  500  24  300  20.5  2.2,2P 3
 MH-425CV  – 63 50  600  29  400  25.5 3.7,2P 3

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มจ่ายสารเคมี OKAWA”

ขอใบเสนอราคา/Request a quote