Earth Clamp

  • Clamp จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสายดินที่เชื่อมต่อเครื่องเชื่อมหลักที่มี วัสดุที่เป็นรอยเมื่อใช้เครื่องเชื่อม
 
หมายเลขรุ่น ขนาด สี ความจุ
특 200A 167 × 75 มิลลิเมตร สีดำ 2 กิโลวัตต์
특 200A 167 × 75 มิลลิเมตร สีแดง 2 กิโลวัตต์
 
 
หมายเลขรุ่น ขนาด ความจุ
UKS-300A 170 × 83 มม 3 กิโลวัตต์
UKS-500A 210 × 115 มม 5 กิโลวัตต์
 
 
หมายเลขรุ่น ขนาด ความจุ
KEC-300A 130 × 44 มม 3 กิโลวัตต์
KEC-500A 120 × 50 มม 5 กิโลวัตต์

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote