จะหนืดหรือจะข้น ก็ปั๊มได้! ปั๊มเฟืองทองเหลือง KOSHIN GL series

ปั๊มเฟืองทองเหลือง KOSHIN GL series

ปั๊มเฟืองทองเหลือง GL series

ปั๊มเฟืองทองเหลือง Koshin GL series (Made in Japan) เป็นเครื่องสูบของเหลวแบบเฟืองแรงอัดสูง ถูกสร้างมาเพื่อ ปั๊มของหนืด ของข้น ตัวเฟืองผลิตจากทองเหลือง-แดง “Red-Brass” เกรดแข็งพิเศษ สำหรับงานทำเฟืองโดยเฉพาะ ทำให้ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง โดยตัวเครื่องทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า ส่งกำลังผ่าน คับปลิ้ง (Couplings) ต่อไปยังตัวปั๊ม  เหมาะสำหรับใช้กับการถ่ายเทของเหลวที่มีความหนืดข้นน้อยไปถึงมาก สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งที่มีขนาดเล็กสุดตั้งแต่ 13 mm. (1/2″) และใหญ่สุด 50 mm. (2″) (แล้วแต่รุ่นของหัวปั๊ม) เป็นปั๊มเฟืองสูบน้ำมัน ระบบเฟืองนอก (External Gear Pump) การทำงานของระบบนี้ ของเหลวจะถูกสูบด้วยอัตราคงที่ ทำให้การไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เหมาะสำหรับส่งถ่ายของเหลว ที่มีความหนืดไม่เกิน 500 Cst.  อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส พร้อมด้วยวาล์ว Safety by-pass ที่ตัวปั๊มเพื่อป้องกันตัวปั๊มเกิดความเสียหายกรณีที่ ของเหลว ติดขัดที่ปลายสาย-หรือตัน  ตัวปั๊มจึงมีความคงทนสูงเหมาะกับงานหนัก และสามารถปั๊มของหนืด และง่ายต่อการดูแลรักษา

อุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง (Products and Accessories)

 1. ตัวเกียร์ปั๊ม KOSHIN GL series 1 ตัว
 2. น๊อตและ ยางลองคับปลิ้ง (Couplings) 4 อัน
 3. คับปลิ้งต่อแกนมอเตอร์ และ แกนปั๊ม 1ชุด (2 อัน)
 4. คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

การติดตั้ง

 • เตรียมพื้นที่ติดตั้งปั๊ม ในบริเวณติดตั้ง (ควรห่างจากผนังอย่างน้อย 30 CM)
 • ทำการติดตั้งคับปลิ้งเข้ากับตัวปั๊ม และ มอเตอร์ แล้วนำมาประกบกัน เพื่อ วัดระยะของฐาน
 • ทำการมาร์คจุดยึดน๊อต ที่ฐานของ ตัวปั๊มและมอเตอร์ เจาะรูเพื่อทำการเตรียมยึดฐานของมอเตอร์ และปั๊ม
 • ติดตั้ง แผ่นยางรองพื้น และทำการยึดน๊อตที่ตัวปั๊ม และมอเตอร์ ให้เข้าที่กับฐานยึด

การทดลองการใช้งาน รุ่น GL25

หลังจากประกอบทดลองใช้งาน กับ มอเตอร์ Mitsubishi 3Hp ในการดูดน้ำมัน พบว่าตัวปั๊ม สามารถดูน้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง  ( ซึ้งโดยปกติ ปั๊มประเภทนี้จะถูกใช่ในการส่งของเหลวที่อยู่สูงจากระดับพื้น หรือ อยู่ในแนวระนาบเดียวกับตัวปั๊ม) ตัวปั๊มส่งของเหลวได้ในอัตราที่คงที่ และมีกำลังส่งแรงต่อเนื่องไม่มีการสะดุดให้เห็น หลังจากเปิดปั๊มให้ทำงานต่อเนื่อง 2 ชม. ไม่พบอาการผิดปกติ จากการทำงานมีเพียงตัวปั๊มที่มีความร้อนเล็กน้อยเท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าตัวปั๊มสามารถนำ ไปใช้งานต่อเนื่อง ในระยะเวลานานๆ โดยไม่มีปัญหา

จุดเด่น (Features)

 • ตัวปั๊มมีวาล์ว Safety by-pass สำหรับส่งผ่านของเหลวกรณีที่มีการติดขัดระหว่างทำงาน
 • เหมาะกับความต้องการใช้งานกับ ของเหลวที่มีความหนืด น้อยถึงมาก
 • ใช้งานได้กับ ของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่นน้ำมันเตา Fuel Oil หรือ น้ำมันหล่อลื้นเครื่องจักรอุตสาหกรรม (น้ำมันหยอดเครื่องจักร)  Motor Oil
 • สามารถใช้งานได้กับ น้ำแป้ง Flour water, น้ำมันก๊าด (Kerosene), น้ำมันเบา (light oil)
 • สามารถสามารถดูดน้ำมันได้ 55 ลิตร/นาที ( ทดลองกับชุดประกอบ GL25  )
 • ทนแรงอัดสูง
 • ฟันเฟืองผลิตจากทองเหลืองแดง “Red Brasses” สำหรับงานทำเฟืองโดยเฉพาะ
 • ตัวปั๊มรับแรงส่งผ่านคับปลิ้ง(Couplings)  ทำให้มีกำลังส่งที่สูง และส่งของเหลวได้อย่างต่อเนื่องคงที่

ข้อควรปฏิบัติ / ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don’t)

 • ใช้สำหรับสูบของเหลวที่มีความหนืดไม่เกิน 500 cst.
 • ควรตั้งปั๊มให้อยู่ในระดับแนวตั้งให้ขายึดขนานกับพื้น และได้ระดับ 90 องศา เพื่อให้ปั๊มทำงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ
 • ตัวปั๊มทำงานด้านเดียว มีลูกศร ระบุที่ด้านหน้าตัวปั๊ม
 • ติดตั้งแกนปั๊มและ มอเตอร์ให้ตรงในระดับเดียวกัน
 • ควรใช้งานกับของเหลวที่ไม่มีตะกอน หรือ ติดตั้งอุปกรณ์กลองตะกอนที่ปลายท่อดูด
 • ควนติดตั้งถังบรรจุของเหลวให้สูงกว่าตัวปั๊ม หรืออยู่ในระนาบเดียวกันกับตัวปั๊ม

การบำรุงรักษา (Maintenance)

 • ควรตรวจเช็คการรั่วซึมของปั๊มอยู่เสมอ
 • ควรตรวจสอบสายไฟ และขั้วข้อต่อต่างๆ ของมอเตอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ของมอเตอร์ 
 • ควรตรวจดูแรงดันในท่ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นที่ตัวปั๊ม

บริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด

☎ : 088-227-6543

✉ : sales@industrypro.co.th

Line : @industrypro

Facebook : Industrypro