การเลือกใช้งานโบลเวอร์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

โบลเวอร์ blower

การเลือกใช้งาน โบลเวอร์ blower ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

โบลเวอร์ blower เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ส่งอากาศที่มีปริมานมาก ไปในทิศทางที่เรากำหนดหรือตามทิศทางลมที่เราต้องการ ฉะนั้นเราจึงต้องเลือกโบลเวอร์ที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน ต้องคำนวนยังไง

1. โดยทั่วไปปริมาณอากาศจะต้องแสดงให้เห็น ในแง่ที่ว่า

  • สภาวะอากาศมาตรฐาน หรือ อัตราการไหลของอากาศอยู่ในสภาวะมาตรฐาน ที่อากาศ 20 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 10,332 มิลลิเมตรน้ำ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ 65%
  • สภาวะอากาศปกติ หรือ อัตราการไหลของอากาศในสภาวะปกติ ที่อากาศ 0 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 10,332 มิลลิเมตรน้ำ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ 0 %

2. ตารางความจุต้องแสดงถึงประสิทธิภาพที่อยู่ในสภาวะของการดูดหรือเป่าอากาศได้มาตรฐาน

3. ตารางที่แสดงประสิทธิภาพของแรงดันจะต้องมีความดันที่คงที่

4.สูตรการแปลงปริมาณ

blower_สูตรการแปลงปริมาณ

Q : อัตราการไหลของอากาศ มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร / นาที (m3/min)

P : ความดันลม มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร mmH2O

T : สภาวะอากาศ มีหน่วยเป็น เคลวิน °K

 

5. สูตรการแปลงความดัน

blower_สูตรการแปลงความดัน

มาดูตัวอย่างสูตรการคำนวณกัน

blower_ตัวอย่างการคำนวณ

6. ถ้าขนาดของโบลเวอร์มีขนาดที่แตกต่างกัน หากมีปริมาตรของอากาศที่เท่ากัน ก็สามารเลือกเป็นโบลเวอร์ที่มีขนาดเล็กลงกว่า เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่และลดค่าใช้จ่าย แต่โบลเวอร์ที่มีขนาดใหญ่ก็ข้อได้เปรียบเรื่อง ความเร็วและเสียงไม่รบกวน

สอบถามข้อมูลได้ที่
088-227-6543

บริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด

☎ : 088-227-6543

✉ : sales@industrypro.co.th

Line : @industrypro

Facebook : Industrypro