fbpx
ติดตั้งปั๊มน้ำยังไงให้ Cool

ติดตั้งปั๊มน้ำยังไงให้ Cool

ติดตั้งปั๊มน้ำยังไงให้ Cool

ก่อนการติดตั้งปั๊มน้ำแน่นอนว่าเราจะต้องผ่านการเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้กับบ้าน อาคาร หรือสถานที่ต่างๆตามศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ เรื่องของปั๊มน้ำ…รู้ไว้ เลือกใช้ให้เหมาะสม แต่สำหรับใครที่ได้เลือกปั๊มน้ำที่เหมาะแก่การใช้งานมาแล้ว อยากรู้เพิ่มเติมว่าจะติดตั้งปั๊มน้ำยังไงให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเราจะพาไปดูข้อควรระวังก่อนการติดตั้งปั๊มน้ำ

 1. การติดตั้งปั๊มน้ำ ควรติดตั้งบนฐานรองให้ปั๊มอยู่สูงจากพื้นเล็กน้อย ไม่มีน้ำท่วมขัง และควรระวังไม่ให้ปั๊มโดนน้ำหรือฝนสาด เพื่อรักษาสภาพและอายุการใช้งานของปั๊ม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยและลดโอกาสไฟฟ้ารั่ว ช่วยให้ปั๊มทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น
 2. หากเป็นการติดตั้งปั๊มน้ำภายในบ้าน ควรติดตั้งปั๊มน้ำให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม. หรือประมาณ 1 ฝ่ามือ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปั๊มน้ำจะได้ไม่ร้อนมากขณะทำงาน และทำให้ปั๊มมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นด้วย
 3. ไม่ควรนำปั๊มสูบน้ำไปใช้สูบของเหลวอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำ เช่น น้ำมันหรือสารเคมีอื่นๆ หรือใช้งานในสภาวะที่อาจเกิดอันตรายได้
 4. การยกหรือเคลื่อนย้ายปั๊ม ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง ไม่เกิดการเหนี่ยวรั้งสายไฟของปั๊ม
 5. โดยทั่วไปแล้วปั๊มจะมีใบพัดระบายความร้อนอยู่ด้านท้ายของปั๊ม ทำหน้าที่หมุนดูดอากาศผ่านด้านข้างของตัวปั๊มเพื่อระบายความร้อนออก ดังนั้นในการติดตั้งจึงควรติดตั้งในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก และหมั่นตรวจเช็คไม่ให้มีใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เข้าไปติดขวางทางระบายความร้อนของปั๊ม เพื่อให้ปั๊มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำกับตัวปั๊ม ควรติดตั้งให้ได้ในระดับและแนวเดียวกันกับเกลียวหรือข้อต่อของปั๊ม ไม่งัดหรืองอ ซึ่งอาจทำให้ท่อแตกร้าวหรือตัวปั๊มแตกร้าว นำไปสู่การเกิดรอยรั่วได้ง่าย เนื่องจากขณะที่ปั๊มทำงาน ปั๊มจะมีการสั่นเล็กน้อย ถ้าติดตั้งท่อไม่ดีก็อาจทำให้ส่วนที่งัดเสียหายได้ง่าย
 7. ไม่ควรต่อปั๊มดูดน้ำจากท่อประปาโดยตรง เนื่องจากหากถ้าท่อประปารั่วอาจดูดสิ่งแปลกปลอมหรืออากาศเข้ามา และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ตัวปั๊มได้ จึงควรต่อท่อประปาเข้าถังเก็บน้ำก่อนแล้วจึงใช้ปั๊มดูดน้ำจากถังเก็บน้ำเพื่อจ่ายเข้าบ้านอีกที
 8. ท่อดูดและท่อจ่ายน้ำของ ปั๊ม ไม่ควรเล็กกว่าขนาดของจุดต่อท่อของปั๊ม การใช้ท่อเล็กจะทำให้การทำงานของปั๊มไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ระบุในสเปคปั๊ม
 9. เลือกใช้ท่อเหล็กหรือท่อพลาสติกที่ทนแรงดันได้ เพื่อป้องกันการเสียหายอันเกิดจากแรงสุญญากาศขณะดูด
 10. การติดตั้งท่อหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ต้องให้แน่ใจว่าน้ำหนักของมันจะไม่ส่งผลเสียโดยตรงต่อปั๊ม และควรหลีกเลี่ยงการใช้ท่ออ่อนหรือสายยางสำหรับท่อดูดหรือท่อจ่าย เพื่อป้องกันท่อตีบและบิดงอ
 11. การต่อท่อต้องซีลให้สนิทไม่มีจุดรั่ว เพราะจะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของปั๊ม
 12. ท่อดูดจะต้องใส่ฟุตวาล์ว (หัวกะโหลก) และอาจจะใส่ตัวกรองน้ำร่วมด้วย
 13. ท่อด้านจ่ายเหนือปั๊มน้ำให้ติดว่าล์วกันน้ำย้อนและประตูน้ำ
 14. ปลายท่อดูดจะต้องจมอยู่ในน้ำ และควรห้างจากก้นย่อและผนังข้างบ่อไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด
 15. ปั๊มจะต้องมีน้ำเต็มตลอดเวลาในขณะใช้งาน และไม่ควรใช้งานเกินประสิทธิภาพของปั๊มเพราะอาจทำให้ปั๊มเสียหายได้
 16. ควรระวังไม่ให้ปั๊มโดนน้ำหรือฝนสาดเพราะอาจทำให้อายุการใช้งานของปั๊มสั้นลงได้
 17. ไฟฟ้าจ่ายเข้าตัวปั๊มจะต้องเป็นระบบเดียวกัน ควรติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ และต่อสายดินทุกครั้ง ก่อนซ่อมบำรุงปั๊มจะต้องตัดกระแสไฟฟ้ออกก่อน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า