fbpx
เครนและลิฟท์ช่วยยกของ ยี่ห้อ PART & EQUIPMENT

เครนและลิฟท์ช่วยยกของ ยี่ห้อ PART & EQUIPMENT

เครนและลิฟท์ช่วยอำนวยความสะดวกในการช่วยยกของ มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้งาน ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน อาทิเช่น ชนิด Monorail, JIB Crane, Overhead Crane, Gantry Crane, Semi Gantry Crane และลิฟท์บรรทุกสินค้า เป็นต้น

เครนและลิฟท์ช่วยยกของ ยี่ห้อ PART & EQUIPMENT

Product Description

เครนและลิฟท์ช่วยยกของ

เครนและลิฟท์ช่วยยกของชนิดต่างๆ

Monorail ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีการเคลื่อนที่ 4 ทิศทาง คือ ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ซึ่งสามารถทำได้ทั้งรางตรงและรางโค้ง

JIB Crane เป็นเครนที่มีการเคลื่อนที่ 4 ทิศทาง คือ ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา แต่มีข้อพิเศษ คือ มีแขนที่สามารถหมุนเป็นรัศมีวงกลมได้ ทำให้เพิ่มพื้นที่ในการจัดวางสิ่งของได้มากขึ้น ซึ่ง JIB Crane มีทั้ง 2 แบบ คือ แบบตั้งพื้น (Pillar JIB Crane) และแบบติดผนัง (Wall JIB Crane)

Overhead Crane ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีการเคลื่อนที่ 6 ทิศทาง คือ ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา และหน้า-หลัง มีทั้งแบบคานคู่ และคานเดียวขึ้นอยู่กับขนาด (Capacity) และความกว้างของเครน (Span)

Gantry Crane เครนขา เป็นลักษณะชนิดหนึ่งของเครนที่มีการเคลื่อนที่ 6 ทิศทาง แต่จะมีขาสำหรับวิ่งบนพื้น เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนามหรืองานกลางแจ้งที่ไม่มีโครงสร้างของตัวอาคาร

Semi Gantry Crane เป็นลักษณะผสมผสานระหว่าง Overhead Crane กับ Gantry Crane คือด้านหนึ่งเป็นขาวิ่งที่พื้น ส่วนอีกด้านหนึ่งวิ่งบน Run Way เหมาะสำหรับอาคารโรงงานที่มีขีดจำกัดในพื้นที่การใช้งาน

ลิฟท์บรรทุกสินค้า เป็นการขนถ่ายสินค้าในแนวดิ่ง โดยใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติในการควบคุม สามารถจอดรับส่งได้ ทุกชั้นตามกำหนด มีอุปกรณ์ล็อกรางป้องกันกระเช้าตกกระแทกพื้น ในกรณีสลิงค์หรือโซ่ขาด หรือเมื่อบรรทุกน้ำหนักเกินจะมีสัญญาณเตือน และมีระบบป้องกันถ้าประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิทลิฟท์จะไม่ทำงาน

Customer reviews

5 stars 0 0 %
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครนและลิฟท์ช่วยยกของ ยี่ห้อ PART & EQUIPMENT”

Questions & Answers

There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.

Send me a notification for each new answer.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า