บริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านสินค้าให้แก่พนักงานแผนกต่างๆ ในองค์กรไม่ว่าจะเป็น แผนกจัดส่งสินค้า แผนกเซอร์วิสและแผนกการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานให้ทันยุคทันสมัย โดยเนื้อหาที่จัดการอบรมในครั้งนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าประเภทต่างๆ อาทิ เช่น ปั๊มน้ำ ปั๊มลม ปั๊มสูญญากาศ ถังควบคุมแรงดัน ปั๊มสารเคมี เป็นต้น

IND2
IND1
IND3
IND4