ค่าความหนืดของของเหลว (Viscosity of liquid)

ค่าความหนืดของของเหลว (Viscosity of liquid)

ค่าความหนืดของของเหลว

ความหนืด คือค่าบอกคุณสมบัติความต้านทานการไหลในตัวของเหลว ที่ต้านทานการไหลหรือการเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปตามภาชนะที่บรรจุ ของเหลวที่มีความหนืดสูงจะไหลได้ช้ากว่าของเหลวที่มีค่าความหนืดต่ำ ยิ่งของเหลวมีค่าความหนืดต่ำมากเท่าไหร่จะยิ่งมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปได้มากเท่านั้น

หน่วยของความหนืด

Poise (P) หรือ centipoise (cPs) เป็นหน่วยของความหนืด (viscosity) ของของเหลวในระบบเมตริก ซึ่งเป็นระบบเดิม ระบบใหม่ใช้หน่วยของความหนืด SI มีหน่วยเป็น Pa.s คือ

1 P = 1 dyne.sec.cm-2  หรือ 1 P = 1 g.cm-1.sec-1

1 poise คือ แรงที่ใช้ทำให้ของเหลวที่มีพื้นที่หน้าตัด 1 cm² หนา 1 cm เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1 cm/sec นิยมใช้ หน่วย centipoise (1 poise = 100 centipoise) 1 centipoise มีค่าเท่ากับ 0.01 poise ดังนั้น

1 Poise = 100 Centipoise

1 Centipoise = 1 mPa.s (Millipascal Second)

1 Poise = 0.1 Pa.s (Pascal Second) Centipoise = Centistoke x Density

หากเราจะแปลงหน่วยของความหนืดจากระบบเมตริกซึ่งเป็นระบบเดิมเป็นระบบ SI ที่เป็นระบบใหม่ สามารถคำนวณได้โดยคิดเป็น

10.00 P (Poise) = 1.00 Pa.s (Pascal Second)

1.00 cPs (Centipoise)  = 1.00 mPa.s (Millipascal Second)

ยกตัวอย่างค่าความหนืดของของเหลวที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำบริสุทธิ์ มีค่าความหนืดอยู่ที่ 1 cPs, นม 3 cPs, น้ำเชื่อม 5,000 cPs, น้ำผึ้ง 10,000 cPs, ช็อกโกแลต 25,000 cPs, ซอสมะเขือเทศ 50,000 cPs, มัสตาร์ด 70,000 cPs, ซาวครีม ค่าความหนืดที่ 100,000 cPs, และเนยถั่วที่มีค่าความหนืดสูงถึง 250,000 cPs ค่าความหนืดนี้เป็นค่าความหนืดที่วัดในอุณหภูมิห้องเท่านั้น

การรู้ค่าความหนืดในอุตสาหกรรมอาหารมีความสำคัญมาก เนื่องจากในกระบวนการผลิตเราจะต้องเลือกปั๊มหรือเครื่องจักรที่ต้องนำมาใช้งานกับของไหล ความหนืดของอาหารจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้เพื่อการออกแบบกรรมวิธีการผลิต กำหนดชนิดและขนาดของปั๊มหรืออุปกรณ์แปรรูปอาหาร เช่น กำหนดขนาดของมอเตอร์และชนิดของใบพัดที่ใช้เพื่อการผสม (mixing) ,การเลือกชนิดและขนาดของปั๊ม, กำหนดชนิดและขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) รวมทั้งกำหนดเวลาที่ใช้เพื่อกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน (thermal processing) เช่น การทำให้เข้มข้น

ยกตัวอย่างอย่างปั๊มที่ใช้กับของเหลวที่มีความหนืด เช่น ปั๊มสูบจ่ายของหนืด DOSSER รุ่น LR1 Series เหมาะสำหรับสูบจ่ายของเหลวหนืด เหนียว ข้น เช่น กาวน้ำ มายองเนส ช็อคโกแลส น้ำพริกเผา โยเกิร์ต ฯลฯ มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น ขนาดท่อตั้งแต่ 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว ปั๊มสูบจ่ายของหนืด DOSSER รุ่น LR1 Series สามารถใช้กับของเหลวที่มีค่าความหนืดตั้งแต่ 500,000-1,000,000 cPs, ปั๊มเฟือง CUCCHI รุ่น MX/BX Series เหมาะสำหรับ งานด้านอุตสาหกรรมอาหาร, เคมีภัณฑ์, เกษตรกรรม  เป็นต้น, ปั้มเฟืองชนิดเพลาลอย CUCCHI รุ่น B Series เหมาะสำหรับการ สูบ-จ่าย หรือหมุนเวียนของเหลวหนืด เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันพืช, กาว, เรซิ่น, วานิช, โพลิออล, ไอโซซิเนต, แชมพู เป็นต้น ปั๊มเฟือง CUCCHI ทั้ง 3 รุ่นที่กล่าวมาสามารถใช้กับของเหลวที่มีค่าความหนืดที่ 100,000 cPs ได้

       ปั๊มเฟือง KOSHIN รุ่น GB Series/GC Series สามารถนำไปใช้กับของเหลว ประเภทน้ำทะเล ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ และสารเคมีต่างๆ  ของเหลวที่มีความหนืดไม่เกิน  1000 cPs, ปั๊มเฟืองทองเหลือง KOSHIN รุ่น GL Series สามารถใช้งานได้กับ น้ำมันก๊าด, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบา และน้ำมันเตา หรือของเหลวที่มีความหนืด ตั้งแต่ 5-500 Cst, และปั๊มสูบน้ำมัน KOSHIN รุ่น FD/FA/FR Series เหมาะสำหรับการถ่ายเทน้ำมันทุกชนิดที่มีความเข้มข้นน้อย เช่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ น้ำมันดีเซล น้ำมันอุตสาหกรรม เป็นต้น  สามารถใช้กับของเหลวที่มีค่าความหนืดสูงสุดที่ 100 cPs

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Click to access the login or register cheese

ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด บริษัทอินดัสทรี้โปร จำกัด

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield