แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal)

แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal)

แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal)

แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal) หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า แมคซีลนั้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าชในเครื่องจักรชนิดเพลาหมุน เช่น ปั๊มน้ำชนิดต่างๆ  เครื่องเติมอากาศ คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น โดยจะป้องกันการรั่วไหลที่คอเพลา ระหว่างเพลาที่หมุนกับส่วนที่เป็นเสื้อหรือตัวถังของเครื่องจักร

แมคคานิคอลซีลนั้น ต้องสามารถทนรับแรงดัน อุณหภูมิ การกัดกร่อน รวมถึงความสกปรก ตะกอน ต่างๆ ในน้ำ หรือของเหลวชนิดต่างๆ ได้ จึงต้องผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน

 

แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal) ประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐาน 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

 1. สปริงหรือส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายสปริง เป็นส่วนที่ให้แรงกดกับหน้าซีล เพื่อให้หน้าซีลทั้งสองสัมผัสกันอย่างสนิท ป้องกันไม่ให้แรงดันจากของเหลวผ่านเข้ามาได้
 2. Secondary Seal : O-ring หรือยาง Bellow มีหน้าที่ป้องกันการรั่วในแนวแกนเพลาระหว่างการเคลื่อนที่ ใน Rotating seal และกันรั่วบริเวณผิวสัมผัสของ Stationary seal กับผนังของ Stuffing box โดยวัสดุที่ใช้ทำ O-ring ก็จะต้องออกแบบให้ทนทานต่ออุณหภูมิ และการกัดกร่อนของของเหลวได้
 3. หน้าสัมผัส (Seal Face) ซึ่งจะแบ่งเป็นหน้าสัมผัสแบบหมุน (Rotary Seal Face) และหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ (Stationary Seal Face) ผิวหน้าซีลเป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับภาระหนักที่สุด เนื่องจากการเคลื่อนที่สัมผัสกันของหน้าซีลทั้งสองภายใต้แรงกดของสปริงหรือยาง Bellow ทำให้เกิดความร้อนที่ผิวหน้าซีล ดังนั้นควรเลือกหน้าซีลที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน โดยดูจากปัจจัยแวดล้อมคือ
 • สภาพการหล่อลื่น(Lubrication Condition)
 • ความดันและความเร็ว(PV Factor)
 • อุณหภูมิ(Temperature)
 • คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้(Seal Material)

 

ลักษณะเด่นของแมคคานิคอลซีล

 1. ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก
 2. มีอายุการใช้งานยาวนาน
 3. มีประสิทธิภาพในการกันรั่วที่ดีกว่าแบบแพคกิ้งซีล
 4. ไม่ทำให้เพลาเสียหาย
แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Click to access the login or register cheese

ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด บริษัทอินดัสทรี้โปร จำกัด

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield