แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal)

แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal)

แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal)

แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal) หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า แมคซีลนั้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าชในเครื่องจักรชนิดเพลาหมุน เช่น ปั๊มน้ำชนิดต่างๆ  เครื่องเติมอากาศ คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น โดยจะป้องกันการรั่วไหลที่คอเพลา ระหว่างเพลาที่หมุนกับส่วนที่เป็นเสื้อหรือตัวถังของเครื่องจักร

แมคคานิคอลซีลนั้น ต้องสามารถทนรับแรงดัน อุณหภูมิ การกัดกร่อน รวมถึงความสกปรก ตะกอน ต่างๆ ในน้ำ หรือของเหลวชนิดต่างๆ ได้ จึงต้องผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน

 

แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal) ประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐาน 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

 1. สปริงหรือส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายสปริง เป็นส่วนที่ให้แรงกดกับหน้าซีล เพื่อให้หน้าซีลทั้งสองสัมผัสกันอย่างสนิท ป้องกันไม่ให้แรงดันจากของเหลวผ่านเข้ามาได้
 2. Secondary Seal : O-ring หรือยาง Bellow มีหน้าที่ป้องกันการรั่วในแนวแกนเพลาระหว่างการเคลื่อนที่ ใน Rotating seal และกันรั่วบริเวณผิวสัมผัสของ Stationary seal กับผนังของ Stuffing box โดยวัสดุที่ใช้ทำ O-ring ก็จะต้องออกแบบให้ทนทานต่ออุณหภูมิ และการกัดกร่อนของของเหลวได้
 3. หน้าสัมผัส (Seal Face) ซึ่งจะแบ่งเป็นหน้าสัมผัสแบบหมุน (Rotary Seal Face) และหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ (Stationary Seal Face) ผิวหน้าซีลเป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับภาระหนักที่สุด เนื่องจากการเคลื่อนที่สัมผัสกันของหน้าซีลทั้งสองภายใต้แรงกดของสปริงหรือยาง Bellow ทำให้เกิดความร้อนที่ผิวหน้าซีล ดังนั้นควรเลือกหน้าซีลที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน โดยดูจากปัจจัยแวดล้อมคือ
 • สภาพการหล่อลื่น(Lubrication Condition)
 • ความดันและความเร็ว(PV Factor)
 • อุณหภูมิ(Temperature)
 • คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้(Seal Material)

 

ลักษณะเด่นของแมคคานิคอลซีล

 1. ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก
 2. มีอายุการใช้งานยาวนาน
 3. มีประสิทธิภาพในการกันรั่วที่ดีกว่าแบบแพคกิ้งซีล
 4. ไม่ทำให้เพลาเสียหาย
แมคคานิคอลซีล (Mechanical seal)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า